New item: Tea ware

NEW!!   

 

HAKUSAN Basic series "Tenmoku" black, HASAMI ware

KYUSU Tea pot ☞ SHOP

YUNOMI Tee cup ☞ SHOP

HAKUSAN Teapot "SAWA" 400ml - HASAMI ware

☞ SHOP

"Shironagashi Vidro" 100ml

by Matsumoto Oh, Iga ware

☞ SHOP

Tea set "Nerikomi Mizutama-dots" 

by Kenji Kiln, Tokoname ware

☞ SHOP