Restocking & New item: Kokeshi wooden doll

🔸 NEW Kokeshi

Creative, Modern KOKESHI  ☞ SHOP

 

"Amayadori", Kôjyô 

"Kosode (Kimono)", Kôjyô 

"Hishô", Usaburo 


"Hohoemi", Shôei

"Haru no Yume", Usaburo 

"Hina", Usaburo


"Takeda Shingen", Chie

"Haru no Uta", Usaburo

"Okappa-san", Usaburo


"Hanafubuki", Chie


🔸Restocked Kokeshi


"Tsubaki no Sato", Usaburo

"Michiyuki", Shôei 

"MA", Chie